Nivells

Grups i nivells

A partir d'un test d'entrada, si és necessari, agrupem als nostres estudiants per edats i nivells en classes de màxim 10 estudiants. L'edat mínima és 7 anys i el test és gratuït i lliure de compromís. Els estudiants poden venir un sol dia a la setmana dues hores seguides o dos dies a la setmana i fan 3 hores en total, repartides en dues sessions d'una hora i mitja cadascuna. Tenim quatre itineraris diferents - des de Elementary (nivell inicial) fins a Proficiency - que escollim depenent de l'edat dels nostres estudiants. Amb nens de 7 a 9 anys, Happy Street 1 i 2. Amb nens de 10 anys o més, Project 1, 2, 3 i 4. Amb adolescents, Solutions Elementary, Pre-intermediate, Intermediate i Upper-intermediate. Amb adults, English File Elementary, Pre-intermediate, Intermediate & Upper-intermediate. Per a anglès comercial, International Express en tots els nivells. I a partir d'aquí, la preparació per als exàmens oficials de Cambridge - FCE, CAU i Proficiency.